Kullka, teksty z września 2010 roku

30 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest Kul­lka.

Przez­wy­ciężenie strachu może być kluczem do sukcesu. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 września 2010, 14:03

Gdy­byś dał mi chwilę na to, aby po­roz­ma­wiać ze sobą to jes­tem prze­kona­na, że zauroczyłbyś się mną do te­go stop­nia, w którym ludziom mówi się: kocham cię. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 września 2010, 13:19

Marze­nia się spełniają, ale tyl­ko wte­dy, gdy im od­ro­binę pomożesz. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 września 2010, 05:57

Wo­lałabym być śle­pa niż uda­wać, że Cię nie widzę. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 27 września 2010, 14:26

Roz­mo­wa z osobą, na której nam za­leży byłaby o wiele pros­tsza, gdy­by dru­giej oso­bie za­leżało tak samo. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 26 września 2010, 08:58

Cień ra­dości przyk­ry­wa kry­zys emocjonalny. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 25 września 2010, 08:52

Cza­sami wo­lałabym, żeby ser­ce wys­koczyło mi z pier­si i naw­rzeszczało na mnie, żebym się poz­bierała niż żeby cier­piało i du­siło to w sobie. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 24 września 2010, 14:04

Są rzeczy, o których się nie śniło na­wet fi­lozo­fom. Ty jes­teś jedną z nich. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 23 września 2010, 14:42

Nie zaw­sze ci, którzy są dob­rzy z po­zoru ta­kimi się okazują. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 22 września 2010, 06:59

Chciałabym czy­tać w myślach, ale nie wszys­tkich ludzi. Lecz tyl­ko tej jed­nej i szczególnej osoby. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 21 września 2010, 05:35
Kullka

Cytaty i myśli znajdujące się tutaj są mojego autorstwa i są objęte ochroną praw autorskich. W związku z tym nie wyrażam zgody na kopiowanie i udostępnianie mojej twórczości. Posiadam również konto na demotywatorach i możliwe, że znajdziecie tam niektóre moje cytaty. Nick to NiebieskiePaznokcie.

Zeszyty
  • Najlepsze. – To, co tra­fia do mo­jego ser­ca i duszy..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kullka

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 czerwca 2017, 16:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zatem kim jest przy­jaciel? [...]

19 kwietnia 2017, 12:16Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Może to jest właśnie [...]

10 kwietnia 2017, 21:26dark smurf sko­men­to­wał tek­st W ciągu jed­nej godzi­ny [...]

16 marca 2017, 09:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Problem po­lega na tym, [...]

13 listopada 2016, 22:12Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

13 listopada 2016, 20:25truman sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

12 listopada 2016, 20:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie może być dla [...]

27 lipca 2016, 19:21Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 22:56onejka sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]