Kullka, teksty z sierpnia 2011 roku

17 tekstów z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest Kul­lka.

Jak za­kończyć mar­twy roz­dział życia, który w ser­cu tętni życiem? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 31 sierpnia 2011, 00:24

Z ot­warty­mi ra­miona­mi wi­ta się ludzi, którzy wra­cają z pod­roży po długiej nieobec­ności, ale nie ludzi, którzy zni­kają i wra­cają bez zapowiedzi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 sierpnia 2011, 01:26

Jak odróżnić przy­jaciela od wro­ga? Wróg rzu­ca ci kłody pod no­gi, przy­jaciel je pod­no­si, abyś się nie potknął. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 sierpnia 2011, 16:05

Chcesz mieć psa? To go so­bie kup. Chcesz mieć mężczyznę? To go so­bie wychowaj. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 sierpnia 2011, 13:04

Dzi­siaj, aby um­rzeć na za­wał nie pot­rze­ba zas­trzy­ku ad­re­nali­ny. Wys­tar­czy kil­kudniowy upał. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 sierpnia 2011, 11:57

Cza­sami, aby zacząć żyć trze­ba przes­tać pat­rzeć przez pryz­mat różowej przestrzeni.__________________
tęsknię.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 sierpnia 2011, 18:53

Każdy człowiek bez względu na wiek po­winien oka­zywać sza­cunek dru­giemu człowiekowi. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 sierpnia 2011, 11:42

Nie sztuką jest rzu­cić pa­lenie. Sztuką jest nie siegnąć po pa­piero­sa w otocze­niu sa­mych palących. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 sierpnia 2011, 10:52

Roz­ma­wiałam z aniołem stróżem. Podzięko­wałam mu za opiekę w os­tatnim ty­god­niu. Po­pat­rzył na mnie ze zdzi­wieniem i rzekł: cały tydzień byłem na urlopie. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 10 sierpnia 2011, 16:32

Nie umiesz po­rozu­mieć się z lo­giką? Spróbuj z rozumem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 sierpnia 2011, 01:21
Kullka

Cytaty i myśli znajdujące się tutaj są mojego autorstwa i są objęte ochroną praw autorskich. W związku z tym nie wyrażam zgody na kopiowanie i udostępnianie mojej twórczości. Posiadam również konto na demotywatorach i możliwe, że znajdziecie tam niektóre moje cytaty. Nick to NiebieskiePaznokcie.

Zeszyty
  • Najlepsze. – To, co tra­fia do mo­jego ser­ca i duszy..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kullka

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 czerwca 2017, 16:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zatem kim jest przy­jaciel? [...]

19 kwietnia 2017, 12:16Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Może to jest właśnie [...]

10 kwietnia 2017, 21:26dark smurf sko­men­to­wał tek­st W ciągu jed­nej godzi­ny [...]

16 marca 2017, 09:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Problem po­lega na tym, [...]

13 listopada 2016, 22:12Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

13 listopada 2016, 20:25truman sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

12 listopada 2016, 20:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie może być dla [...]

27 lipca 2016, 19:21Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 22:56onejka sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]