Kullka, teksty z października 2012 roku

31 tekstów z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest Kul­lka.

Przed tym, co człowiek czu­je wewnątrz siebie nig­dy nie uciek­nie. Głosu włas­ne­go ser­ca w żaden sposób nie da się uciszyć. Mi­mo prób, mi­mo roz­cza­rowań każdy ma głęboką nadzieję na zmiany, które uczynią [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 października 2012, 06:26

Człowiek, przy którym jes­teśmy szczęśli­wi nie mu­si być ideal­ny z wyglądu. Wys­tar­czy, że nasze ser­ce czy­ni go idealnym. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 30 października 2012, 00:59

Is­tnieją oso­by, którym człowiek chciałby się zwie­rzyć, ale nie potrafi. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 października 2012, 07:18

Wspom­nienia - chcesz czy nie, zaw­sze będą żywe. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 października 2012, 02:01

Nie chcę do­kony­wać wy­boru, bo nie chcę wy­bierać między ser­cem, a rozumem. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 27 października 2012, 05:26

Nie każdy człowiek ma ty­le siły, żeby wstać, ot­rze­pać się i iść dalej. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 26 października 2012, 22:46

Wszys­cy dookoła ra­nią, lecz nie każdy pot­ra­fi to wynagrodzić. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 października 2012, 11:54

Nie możesz się pod­dać w wal­ce o to, co dla ciebie najważniejsze. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 października 2012, 14:55

Nieważne ile ra­zy cier­piałeś, ale jeśli jest coś, co może cię uszczęśli­wić, zrób to. Na­wet, jeśli jest to wbrew twoim zasadom. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 października 2012, 00:04

Wy­ciągnięcie ręki na zgodę nie oz­nacza pójścia na łatwiznę. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 22 października 2012, 00:10
Kullka

Cytaty i myśli znajdujące się tutaj są mojego autorstwa i są objęte ochroną praw autorskich. W związku z tym nie wyrażam zgody na kopiowanie i udostępnianie mojej twórczości. Posiadam również konto na demotywatorach i możliwe, że znajdziecie tam niektóre moje cytaty. Nick to NiebieskiePaznokcie.

Zeszyty
  • Najlepsze. – To, co tra­fia do mo­jego ser­ca i duszy..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kullka

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 czerwca 2017, 16:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zatem kim jest przy­jaciel? [...]

19 kwietnia 2017, 12:16Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Może to jest właśnie [...]

10 kwietnia 2017, 21:26dark smurf sko­men­to­wał tek­st W ciągu jed­nej godzi­ny [...]

16 marca 2017, 09:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Problem po­lega na tym, [...]

13 listopada 2016, 22:12Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

13 listopada 2016, 20:25truman sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

12 listopada 2016, 20:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie może być dla [...]

27 lipca 2016, 19:21Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 22:56onejka sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]