Kullka, teksty z listopada 2011 roku

21 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest Kul­lka.

Wiz­ja te­go, że masz zep­su­ty te­lefon jest o wiele lep­sza od te­go, że wy­mazałeś mnie ze swo­jej pa­mięci i serca..

______________________________________
Kul­lka bądź NiebieskiePaznokcie.
454 myśli do­dane do ser­wi­su. Wy­daje mi się, że to maksymalna [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 listopada 2011, 17:42

Ludzie, których pot­rze­buje­my częściej zni­kają z nasze­go życia niż się w nim pojawiają. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 listopada 2011, 19:27

Bi­let w jedną stronę może oka­zać się powrotnym.. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 listopada 2011, 08:05

Budzik nad ra­nem zaw­sze dzwo­ni w nieod­po­wied­nim mo­men­cie snu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 listopada 2011, 16:02

Wy­ciągnięcie ręki na zgodę nig­dy nie oz­nacza słabości. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 listopada 2011, 17:28

Tęskno­ta wchodzi przez drzwi do ser­ca nie py­tając o pozwolenie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 listopada 2011, 23:19

Zaz­wyczaj książkę bie­rze się do ręki i ją czy­ta, a z człowiekiem roz­ma­wia i go poznaje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 listopada 2011, 23:39

Może gdy­bym pot­ra­fiła mówić mniej nau­czyłabym się sztu­ki milczenia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 listopada 2011, 23:32

Nie wal­cz o coś, co kil­ka ra­zy zos­tało ska­zane na po­rażkę, bo i tak wcześniej czy później dno zos­ta­nie osiągnięte. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 16 listopada 2011, 15:15

Pożąda­nie tak częstą po­myłką zas­po­koje­nia pot­rzeb sek­sual­nych z praw­dzi­wym uczuciem. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 15 listopada 2011, 09:41
Kullka

Cytaty i myśli znajdujące się tutaj są mojego autorstwa i są objęte ochroną praw autorskich. W związku z tym nie wyrażam zgody na kopiowanie i udostępnianie mojej twórczości. Posiadam również konto na demotywatorach i możliwe, że znajdziecie tam niektóre moje cytaty. Nick to NiebieskiePaznokcie.

Zeszyty
  • Najlepsze. – To, co tra­fia do mo­jego ser­ca i duszy..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kullka

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 czerwca 2017, 16:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zatem kim jest przy­jaciel? [...]

19 kwietnia 2017, 12:16Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Może to jest właśnie [...]

10 kwietnia 2017, 21:26dark smurf sko­men­to­wał tek­st W ciągu jed­nej godzi­ny [...]

16 marca 2017, 09:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Problem po­lega na tym, [...]

13 listopada 2016, 22:12Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

13 listopada 2016, 20:25truman sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

12 listopada 2016, 20:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie może być dla [...]

27 lipca 2016, 19:21Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 22:56onejka sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]